Railway Safety, Security and Cybersecurity. Comprehensive Approach to Safety of the Guided Transport Systems

Autor:

50,00  z VAT

Kategoria: Wydawca: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Publikacja Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kolejnictwa

Od początku istnienia transportu kolejowego, przemieszczaniu dużych mas z rozsądną prędkością towarzyszyło przestrzeganie wielu zasad bezpieczeństwa. Od samego początku szczególną rolę odgrywała zasada uszkodzony-bezpieczny. W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku wprowadzono dowody bezpieczeństwa potwierdzające poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa w celu akceptacji elektronicznych nastawnic stacyjnych. Dowody takie stały się powszechne w odniesieniu do systemów sterowania ruchem kolejowym i bezpiecznej kontroli jazdy. Jednakże szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rosnący zakres stosowania technologii ICT w systemach kolejowych i innych systemach transportu po predefiniowanych torach jazdy wymaga uzupełnienia wymagań i zapewnienia spójności środków bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa technicznego, ochrony i cyberbezpieczeństwa.

Monografia wychodzi od wymagania zasadniczego ‘bezpieczeństwo’ dla nowych rozwiązań technicznych i zarządzania bezpieczeństwem systemu kolei. Pokazuje także luki w zakresie wymagań formalnych. Dla potrzeb całościowej oceny bezpieczeństwa definiuje referencyjny model funkcjonalny uwzględniający różnego typu systemy techniczne gromadzące, przetwarzające i wymieniające dane mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Definiuje narzędzie analityczne do całościowej oceny systemów transportowych pozwalające na ilościowe weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa oraz weryfikowanie kompletności i komplementarności zabezpieczeń.

Zdefiniowana metoda została zastosowana do niedawno przebudowanego reprezentatywnego, obszarowo wydzielonego, fragmentu systemu kolejowego w Polsce. Jak wykazano w monografii, proponowana metoda może być bezpośrednio stosowana dla potrzeb kompleksowych analiz bezpieczeństwa systemów transportu po predefiniowanych torach jazdy nie tylko w odniesieniu do kolei, ale także dla systemów metra, tramwajów, automatycznych systemów transportowych np. na lotniskach, a po uzupełnieniu o specyficzne zagrożenia (np. nagła utrata niskiego ciśnienia w systemie hyperloop) także dla potrzeb niekonwencjonalnych systemów transportu po predefiniowanych torach jazdy.

Monografia definiuje także całościowe podejście do cyberbezpieczeństwa obejmujące sześć obszarów po szesnaście grup funkcjonalności od zabezpieczeń poprzez biznesowe i kolejowe systemy informatyczne po systemy eksploatacyjne związane z bezpieczeństwem, ochroną i zarządzaniem cyfrowym wyposażeniem taboru kolejowego.

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 230
ISBN 978-83-943246-7-4

Może spodoba się również…