Architektura a design w XXI wieku. Wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej (oprawa miękka)

Autorzy: ,

38,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:


Kategoria: Wydawca: Słowa kluczowe: , , , , Dyscyplina naukowa: Tematyka pracy naukowej: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Intencją autorów jest ukazanie, na których polach dochodzi do integrowania architektury i wzornictwa, oraz sposobu, w jaki – już w procesie projektowania – obszary te przenikają się ze sobą. Wyodrębniono także i opisano punkty styku tych dziedzin w aspekcie produkcji i zastosowania najnowszych technologii oraz niebagatelne znaczenie innowacji i prac badawczo-rozwojowych w tym procesie.

Punkt wyjścia do rozważań stanowi wyobrażenie sobie wyidealizowanej formuły dla zawodu architekta – nie jako specjalisty w wąskiej dziedzinie, lecz jako twórcy umiejącego syntetyzować różne zjawiska, a przez to inkorporować do swej praktyki różne obszary wiedzy, a co się z tym wiąże – kompetencje. Idąca za tym interdyscyplinarność warsztatu i postrzegania świata, w kontekście przemian na rynku pracy i ewolucji w edukacji, wydaje się być kluczowa dla wzbogacenia warsztatu projektowego. Warsztatu, który łączy w sobie praktykę architektoniczną i wzorniczą, a także otwiera się na inne zagadnienia – społeczne, technologiczne, innowacyjne.

Wydanie: 1, 2021
Format: 145 x 235
Oprawa: miękka
Stron: 168
ISBN 978-83-8156-217-1 (druk)
ISBN
978-83-8156-218-8 (online)
050/2020

O autorze

RADOSŁAW ACHRAMOWICZ, dr hab. inż. arch., prof. PW

Urodził się w 1973 roku w Toruniu. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej ukończył w 1998 roku. Stopień doktora uzyskał w 2005 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a stopień doktora habilitowanego w 2012 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Od 2015 roku piastuje stanowisko profesora uczelni na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, z którą związany jest od 1999 roku. Początkowo pracował jako asystent, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury (pod kierownictwem profesor Ewy Kuryłowicz). Od ubiegłego roku jest kierownikiem tego Zakładu.
Prowadził także zajęcia z wzornictwa przemysłowego i architektury w School of Form w Poznaniu, na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym w Bydgoszczy i w Sopockiej Szkole Wyższej.
Prowadzone przez niego badania naukowe i zajęcia dydaktyczne koncentrują się od lat na zagadnieniu interdyscyplinarności architektury – w szczególności na przenikaniu się architektury z wzornictwem przemysłowym, co stanowi przedmiot niniejszej publikacji. Ważną pozycję w jego rozwoju naukowym odgrywają również zagadnienia awangardy i utopii architektonicznej, osadzone w szerszym kontekście kulturowym i społecznym.
Jego praktyka zawodowa opiera się od prawie dwóch dekad na zagadnieniach projektowania oświetlenia. Od 2004 roku współtworzy wraz z żoną Anną Siedlecką markę oświetleniową Puff-Buff, w ramach której wdrożono do produkcji kilkadziesiąt wzorów przemysłowych. Wiele z nich zostało nagrodzonych za innowacyjność wy różnieniami polskimi, m.in. Prodeco, Dobry Wzór i Nagrodą im. Sołtana, oraz zagranicznymi, w tym dwukrotnie Design Management Europe, przyznaną przez
Komisję Europejską, i amerykańską nagrodą Good Design Award.
Wzory przemysłowe, których jest współautorem, były prezentowane na kilkudziesięciu wystawach międzynarodowych. Znajdują się również w stałych kolekcjach muzealnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie.

ANNA LORENS, dr inż. arch.

Urodziła się w 1980 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ukończyła w 2006 roku. Stopień doktora uzyskała w 2013 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (projekt magisterski i doktorat pod kierunkiem profesor Ewy Kuryłowicz).
Badania prowadziła w oparciu o stypendia i międzynarodowe programy naukowe, m.in. 2-letnie stypendium naukowe Center od Advanced Studies Politechniki Warszawskiej, granty dziekańskie, Future Urban Research in Europe w Karlskronie. W 2014 roku otrzymała Grand Prix Fundacji Stefana Kuryłowicza – Teoria. Jest autorką dwujęzycznej książki „Fenomen miejsc biesiadnych w mieście. Kultura popularna i kultura wysoka przy jednym stole”. Od 2018 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury. Jest kierownikiem Pracowni Projektowania i Teorii Architektury i Projektowania Produktu w tym Zakładzie, kierowanym przez profesora Radosława Achramowicza.
Prowadziła także zajęcia z wzornictwa przemysłowego i architektury w School of Form w Poznaniu, Katedrze Mody w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Via Moda Industrial w Warszawie. Badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, które prowadzi, koncentrują się na relacjach architektury i kultury (kultury pop versus wysokiej w architekturze), przenikania się architektury i wzornictwa, zagadnieniach nomadyzmu, współczesnych rytuałów.
Ważną rolę w jej rozwoju naukowym odgrywają również zagadnienia tymczasowości w architekturze i designie oraz architektura efemeryczna. Praktykę zawodową realizuje od 2009 roku w szerokim zakresie – od architektury kubaturowej, przez wnętrza, po projektowanie produktu. Jest współautorką systemu „Garden Office” – prezentowanego m.in. na Salone del Mobile w Mediolanie, wnętrz rezydencji Ambasadora RP w Berlinie, wnętrz Domu Kultury Praga, wielu domów jednorodzinnych, wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej, obiektów w dużej i małej skali – systemów i mebli. Wzory przemysłowe, których jest współautorką, były prezentowane na wielu wystawach międzynarodowych.

Może spodoba się również…