Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów

Autor:

48,00  z VAT

Kategoria: Wydawca: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Książka jest próbą przedstawienia w sposób możliwie obiektywny genezy i charakterystyki wiodących nurtów architektury na tle przemian zachodzących w obecnym i poprzednim stuleciu. W interpretacji tych zmian posłużono się terminologią i pojęciami, zainicjowanymi przez niektórych architektów i teoretyków, które weszły na stałe do terminologii związanej z teorią architektury. W założeniu książka ma zawierać dwa tomy. W pracy naświetlono rozwój kilku nurtów architektury modernistycznej i postmodernistycznej oraz traktowanych odrębnie ekspresjonizmu, dekonstruktywizmu i nurtu foldingu. W odrębnej pracy znajdzie się m.in. omówienie pojęcia i rozwoju architektury organicznej, tzw. zielonej, ewolucyjnej i morfogenetycznej.

Wydanie: 1, 2017
Format: 210 x 270
Stron: 396
ISBN 978-83-7814-627-8
072/2013

Może spodoba się również…