Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w.

Autor:

79,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Kategoria: Wydawca: Tematyki pracy naukowej: , Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Monografia wprowadza Czytelnika w zagadnienia związane z początkami urbanistyki współczesnej, które wywarły wpływ na formowanie się postawy twórczej pierwszych polskich urbanistów działających w środowisku warszawskim. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką wiedzę na temat zakorzenionych od dawna, a także najnowszych prądów w światowej urbanistyce mieli polscy architekci z kręgu Warszawskiego Koła Architektów w momencie podejmowania wyjątkowego zadania – przygotowania pierwszego współczesnego planu rozwoju polskiej stolicy, czyli przedstawionego w 1916 r. tzw. Szkicu wstępnego planu regulacyjnego miasta stołecznego Warszawy, opracowanego pod kierunkiem i przy współudziale projektowym architekta Tadeusza Tołwińskiego. Był to okres mobilizacji energii organizacyjnej architektów, ponieważ początek prac nad planem zbiegł się w 1915 r. z pracami nad założeniem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Kształtując profil nauczania na Wydziale Architektury,wprowadzono nowatorski wówczas kierunek – budowę miast, który obejmował „szeroką analizę historyczną miast oraz zagadnienia współczesne”. Dowodzi to, jak wielką rangę nadano wówczas rozwijającej się nowej dziedzinie planowania i projektowania – urbanistyce.

Wydanie: 1, 2019
Format: 210 x 270
Stron: 364
ISBN 978- 83-7814-918-7 (druk)
ISBN 978-83-8156-149-5 (online)
127/2015

Może spodoba się również…