Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Autorzy: ,

38,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Prezentowana książka jest monografią naukową przygotowaną przez zespół Autorów, będących uczestnikami zajęć seminarium doktoranckiego prowadzonego przez Prof. S. Sysko-Romańczuk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autorzy to z jednej strony doświadczeni profesjonaliści, a firmy w których pracują reprezentują kluczowe branże gospodarki, a z drugiej badacze stawiający swoje pierwsze kroki w przygotowywaniu prac doktorskich. Stąd wywody poszczególnych rozdziałów oparte są na naukowych metodach badawczych, z naciskiem na statystyczną i jakościową analizę empirycznych badań pierwotnych i wtórnych, ale także studiów przypadków odzwierciedlających afiliacje, a więc zainteresowania i doświadczenie zawodowe poszczególnych autorów. Te ostatnie, wykorzystują proces (planuj, działaj, obserwuj i poddaj refleksji) oraz techniki badawcze metodyki @research in action i stąd nazywano je ilustracjami branżowymi. Badania w działaniu (@research in action) to metody badawcze, które dążą do działania (lub zmiany) i badania (lub zrozumienia) w tym samym czasie. Badacz działania i podmiot badany współpracują przy diagnozie problemu i opracowaniu rozwiązania opartego na diagnozie przez stosowanie cyklicznego procesu rozpiętego między działaniem a krytyczną refleksją. A. Bryman, E. Bell (2011) “Business Research Methods” 3rd edition, Oxford University Press. Dyskusje prowadzone w ramach seminarium eksplorowały pytanie badawcze, które stało się łącznikiem spajającym ideę przewodnią przygotowywanej monografii: #jak technologie cyfrowe przekształcają procesy biznesowe w tradycyjnym łańcuchu wartości i jakie są tego skutki dla badanych przedsiębiorstw? Osią wywodu prezentowanej książki jest, z jednej strony, wskazanie problemów i wyzwań, korzyści, ryzyk i zagrożeń transformacji cyfrowej procesów biznesowych dokonujących się w wybranych branżach, a z drugiej implikacji tych zjawisk dla nauk o zarządzaniu i jakości. Ponadto celowym zamierzeniem było także eksperymentalne testowanie autorskiej metodyki rozwoju kompetencji naukowych w pięciu krokach opracowanej przez Profesor Sylwię Sysko-Romańczuk dla początkujących badaczy. Jej proces i zastosowane narzędzia wraz z harmonogramem prac zaprezentowano w osobnym rozdziale.

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 190
ISBN 978-83-8156-265-2 (druk)
ISBN 
978-83-8156-266-9 (online)

 

 

Może spodoba się również…