Transformacja miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku

Autorzy: ,

100,00  z VAT

Opis

Przygotowana przez polsko-ukraiński zespół autorów monografia, dotycząca transformacji systemów miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku, jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem w Polsce, jak również jednym z nielicznych na ten moment w literaturze światowej. Przedmiotem badań są zmiany, jakie zaszły na sieciach metra, tramwajowych i trolejbusowych na Ukrainie za okres ostatnich 30 lat. Monografia zawiera najważniejsze informacje o Ukrainie i aktach prawnych regulujących funkcjonowanie transportu publicznego w tym kraju, zarys historii miejskiego transportu elektrycznego, kierunki przemian sieci metra, tramwajowych i trolejbusowych po 1991 roku, ilościowe i jakościowe przemiany parków taborowych, opis eksploatowanego taboru. Odrębny rozdział poświęcono problemom kolei pasażerskiej i możliwości jej włączenia do systemu transportu publicznego w największych aglomeracjach, wraz z autorską metodyką wstępnej analizy tras, bazującą na mapach i zdjęciach satelitarnych. W publikacji omówiono również kierunki przemian, bieżące problemy oraz możliwości poprawy jakości funkcjonowania i zarządzania miejskim transportem zbiorowym na Ukrainie. W aneksie zamieszczono mapy, prezentujące zmiany zachodzące na wszystkich sieciach miejskiego transportu elektrycznego w okresie ostatnich 30 lat, wykaz nowych i zlikwidowanych odcinków sieci, a także szczegółowe zestawienia dotyczące zakupionego i eksploatowanego taboru. Tytułowa transformacja ma wydźwięk negatywny – po 1991 roku oddano do eksploatacji zaledwie 1 sieć metra i 1 sieć trolejbusową, zlikwidowano natomiast 7 sieci tramwajowych i 5 trolejbusowych, a kolejne sieci zagrożone są likwidacją. W publikacji autorzy przybliżą czytelnikom przyczyny i pokażą skutki tych wszystkich przemian, jakie miały miejsce na sieciach miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie w tym czasie.

Wydanie: 1, 2021
Format: A4
Stron: 368
ISBN 978-83-943246-8-1

Może spodoba się również…