Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Autor:

50,00  z VAT

Kategoria: Wydawca: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Publikacja Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kolejnictwa

Bezpieczeństwo w drogach kolejowych wymaga przede wszystkim umiejętności rozpoznawania zagrożeń, ich oceny i znajomości sposobów przeciwdziałania. Duże znaczenie tych umiejętności wynika stąd, że nie jest obecnie i zapewne jeszcze przez pewien czas nie będzie możliwe wczesne usuwanie wszystkich zagrożeń, które są dostrzegane.
Wymaga to więc skupienia uwagi na zagrożeniach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem doprowadzenia do wypadków lub znacznych strat. Do budowy i utrzymania dróg kolejowych niezbędne są duże umiejętności i odpowiednie nakłady. Niespełnienie tych dwóch elementarnych warunków prowadzi do zagrożeń i zmniejszenia bezpieczeństwa.
Skutkiem zagrożeń na kolejach europejskich jest m.in. kilkaset wykolejeń pociągów towarowych rocznie, przy średnich stratach przypadających na jedno wykolejenie wynoszących w przybliżeniu 1 mln euro. W 33% przyczyną tych wykolejeń jest zły stan dróg kolejowych.
(fragment z rozdziału wstępnego)

Wydanie: 1, 2017
Stron: 290
ISBN 978-83-943246-0-5
359/2017

Spis treści

Może spodoba się również…