Informacja pasażerska na kolei

Autor:

50,00  z VAT

Kategoria: Wydawca: Tematyka pracy naukowej: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Publikacja Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kolejnictwa

Celem opracowania jest przybliżenie Czytelnikowi obecnie stosowanych na kolei sposobów informowania podróżnych oraz zasad tworzenia informacji dostępnej dla wszystkich grup podróżnych. O ile w przeszłości podróżny miał dostęp do stosunkowo niewielkiej informacji związanej z podróżą, o tyle obecnie ma do dyspozycji wiele źródeł wiedzy, przekazywanej za pośrednictwem różnych środków przekazu, nie wyłączając urządzeń osobistych, takich jak telefon komórkowy, czy smartfon. Dzięki nowoczesnej technice, zmienia się także jakość informacji na dworcach kolejowych i w pociągach. Staje się ona bardziej przejrzysta i dostępna dla podróżnych.
Książka składa się z trzech części poprzedzonych rozdziałem dotyczącym roli informacji pasażerskiej dla podróżnych we współczesnym świecie. Uzupełnieniem informacji związanych z infrastrukturą, suprastruktury i innowacyjnymi środkami komunikowania się są załączniki. Obok definicji i objaśnień zamieszczono w nich zasady prawidłowego zachowania się pracowników kolei wobec różnych grup osób niepełnosprawnych. Na zakończenie przytoczona jest bogata literatura.
Książka może być przydatna przy rozwiązywaniu konkretnych problemów decyzyjnych. Jest adresowana do inżynierów i techników, praktyków zajmujących się obsługą podróżnych i udzielaną im pomocą. Może także stanowić pomoc dla studentów transportu, a także osób zainteresowanych problematyka informacji na kolei.

Wydanie: 1, 2016
Format: B5
Stron: 256
ISBN 978-83-930070-3-5

Może spodoba się również…