Regulacja systemu elektroenergetycznego

Autor:

50,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

W monografii omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach statycznych i dynamicznych wykonywanych do celów planowania w różnych horyzontach czasowych (krótko-, średnio- i długookresowych). Opracowanie jest adresowane do studentów i doktorantów kierunków związanych z elektrotechniką i elektroenergetyką, a także specjalistów zajmujących się sieciami elektroenergetycznymi najwyższych i wysokich napięć oraz osób, które chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę dotyczącą planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego.
Prezentowane, trzecie wydanie, zostało uaktualnione i rozszerzone o (stustronicową) część dotyczącą odnawialnych źródeł energii.

Wydanie: 3 zm. i uzup., 2023
Format: B5
Stron: 436
ISBN 978-83-8156-550-9 (druk)
ISBN 978-83-8156-551-6 (online)

Spis treści

Może spodoba się również…