Analiza zagrożenia piorunowego i sposobów jego ograniczenia w liniach napowietrznych 110 kV–400 kV

Autor:

30,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Przedmiotem prezentowanej monografii są zagadnienia związane z analizą możliwości dokonania dokładniejszej oceny zagrożenia piorunowego linii i udoskonaleniem sposobów ograniczenia tego zagrożenia. W opracowaniu przedstawiono przegląd wybranych sposobów oceny zagrożenia piorunowego linii napowietrznych 110–400 kV i zdefiniowano w formie modelu matematycznego ujednolicony sposób zapewniający większą dokładność określenia przewidywanej liczby wyłączeń linii. Celem opracowania jest poszerzenie wiedzy o możliwościach zwiększenia dokładności oceny zagrożenia piorunowego, co przyczyni się do dalszych znaczących postępów w zakresie badań ograniczenia wpływu zagrożenia piorunowego linii napowietrznych 110–400 kV.
W podsumowaniu monografii zawarto wnioski, które uwzględniają między innymi praktyczne doświadczenie autora w realizacji nowych i modernizacji istniejących stacji elektroenergetycznych i linii napowietrznych powyżej 110 kV na terenie całej Polski.

Wydanie: 1, 2024
Format: B5
Stron: 106
ISBN 978-83-8156-623-0 (druk)
ISBN 978-83-8156-624-7 (online)
371/2023

Spis treści

Może spodoba się również…