Prawodawstwo w ochronie środowiska i OOŚ w praktyce. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń (stan prawny na dzień 15 maja 2018)

Autorzy: ,

20,00  z VAT

Opis

Preskrypt jest podstawowym podręcznikiem do ćwiczeń projektowych oraz uzupełnieniem do wykładu z przedmiotu Prawodawstwo w ochronie środowiska realizowanego na kierunku Ochrona Środowiska (OŚ) i do książki pt. Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko wydanej w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w 2015 roku na potrzeby tego wykładu.
Zaznaczyć trzeba, że preskrypt nie ma na celu wyczerpującego omówienia procedur administracyjnych według Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) ani zagadnień wydawania pozwoleń na korzystanie ze środowiska i decyzji środowiskowych w ramach procedury OOŚ, a jedynie umożliwienie, na ich przykładzie, praktycznego zapoznania się z metodyką korzystania z aktów prawnych oraz zrozumienie istoty i skali powiązań między różnymi aktami prawnymi i innymi dokumentami związanymi z systemem prawnym w Polsce.
Informacje przedstawione w preskrypcie dotyczą m.in. sposobu posługiwania się przepisami i powinny umożliwić czytelnikowi łatwe odnalezienie aktualnych przepisów, nawet jeśli zostały one zmienione po ukończeniu redagowania i publikacji tego preskryptu. A warto podkreślić, że jedną z wad polskiego systemu prawnego są bardzo częste zmiany przepisów prawnych.

Wydanie: 1, 2018
Format: B5
Stron: 354
ISBN 978-83-7814- 849-4
437/2018

Może spodoba się również…