20 lat kierunku studiów gospodarka przestrzenna w Politechnice Warszawskiej. Historia i działalność naukowa Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku

Autor:

39,00  z VAT

Opis

Rok 2024 skłania do wspomnień, w których główne miejsce zajmuje decyzja, jaką podjął Senat Politechniki Warszawskiej, przyjmując w dniu 24 listopada 2004 roku Uchwałę w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii. Skłoniło to autorkę do napisania monografii, w której opisano ważniejsze wydarzenia mające istotny wpływ na kształt i efekty procesu kształcenia, a także na rozwój naukowy kadry dydaktycznej realizującej kształcenie na tym kierunku.
Emocjonalne zaangażowanie autorki w utworzenie kierunku studiów gospodarka przestrzenna zaczęło się w 2001 roku i było spowodowane świadomością deficytu specjalistów wobec wielości zadań jakie Polska miała wykonać w związku z Europejską Kartą Zagospodarowania Przestrzennego oraz rosnącymi potrzebami racjonalnego gospodarowania przestrzenią zgodnie z warunkami naturalnymi, gospodarczymi i społecznymi. Wymagało to wypełnienia luki w kształceniu odpowiednio wykwalifikowanych i zorganizowanych kadr wykazujących biegłość w dziedzinach takich jak: informatyka stosowana, systemy informacji przestrzennej, fotogrametria i telelekcja, analizy i syntezy przestrzenne niezbędne do integrowania danych z różnych źródeł i dotyczących różnych komponentów przestrzeni geograficznej. Współpraca Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Architektury oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych gwarantowała odpowiedni poziom nauczania przedmiotów w blokach obejmujących: planowanie przestrzenne i urbanistykę, elementy środowiska przyrodniczego, systemy informacyjne i techniki informatyczne oraz podstawy prawne.
W bieżącym roku obchodzimy już 20 rocznicę działalności tego kierunku studiów.

Wydanie: 1, 2024
Format: B5
Stron: 182
ISBN 978-83-8156-621-6 (druk)
ISBN 978-83-8156-622-3 (online)
411/2023

Spis treści

Może spodoba się również…