Klasyfikacja i kartografia gleb w Politechnice Warszawskiej. Bazy danych o glebach i przykłady zastosowań. Szkic z okazji 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Autor:

75,00  z VAT

Opis

Monografia ma charakter eseju naukowego, co upoważnia Autora do odejścia od jego sztywnej konstrukcji, pozwala na swobodny dobór źródeł według własnego uznania oraz posłużenia się anegdotą lub osobistymi doświadczeniami. Profesor Białousz korzysta obficie z tych przyzwoleń prezentując opracowania o tematyce szerszej niż sugeruje tytuł, obejmujące w przekroju historycznym kształtowanie się metodologii badań, oceny, nazewnictwa gleb oraz kartograficznego ujęcia ich wszechstronnej klasyfikacji na terenie Polski, odnosząc je także do osiągnięć światowych w tym zakresie. […]
Na przestrzeni dekad powstało wiele definicji różnych pojęć gleboznawczych, które Autor przytacza, zawsze wskazując źródło cytowani. Uważam, że to zestawienie doskonale oddaje dorobek pokoleń badaczy krajowych i zagranicznych i jest wielce pouczające dla adeptów gleboznawstwa, którzy czasami zapominają, że utrwalenie poglądów i kształtowanie się paradygmatów dyscypliny naukowej wymagało wielu badań, obserwacji i dyskusji, a następnie konsolidacji wniosków. […]
Autor nie pomija w swych rozważaniach aktualnej problematyki związanej z cyfrową kartografią gleb, bazami danych o glebach oraz ich modelowaniem.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński (fragment recenzji wydawniczej)

Praca Klasyfikacja i kartografia gleb w Politechnice Warszawskiej jest opracowaniem o zakresie znacznie szerszym niż sugeruje tytuł. Owszem, Autor obszernie relacjonuje drogę naukową oraz osiągnięcia profesora Miklaszewskiego oraz jego następców na Politechnice Warszawskiej, którzy stworzyli jeden z najaktywniejszych w Polsce ośrodków badań gleboznawczych oraz, przez dekady wiodące polskie przedstawicielstwo w kontaktach z gleboznawcami zachodnimi. Jednak recenzowana praca to również prawdopodobnie pierwsza od czasów słynnych Myśli przewodnich systematyki gleb Michała Strzemskiego próba syntetycznej analizy zmian w systematykach gleb Polski na tle zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych koncepcji na rolę i funkcje gleb. […] Autor podkreśla, że wbrew obiegowym opiniom Soil Taxonomy nie zerwała z genetycznym podejściem do klasyfikacji gleb. […]
Bardzo cenny jest chronologiczny zapis powstawania i ewolucji międzynarodowych klasyfikacji gleb, które dziś – jako WRB – istotnie wpływają na konstrukcję i terminologię krajowych klasyfikacji gleb na niemal całym świecie, w tym w Polsce. […]
Druga część książki dotycząca kartografii gleb wydaje się tym istotniejsza, że prawdopodobnie jest pierwszym w historii polskiego gleboznawstwa syntetycznym przeglądem koncepcji i metodyki kartografii gleb.

Prof. dr hab. Cezary Kabała (fragment recenzji wydawniczej)

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 458 + 1
ISBN 978-83-8156-345-1 (druk)
ISBN 978-83-8156-384-0 (online)

Spis treści

Może spodoba się również…