Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom IV. Ludzie –Projekty–Badania

Autorzy: , , , , , , , , ,

45,00  z VAT

Kategoria: Wydawca: Tematyka pracy naukowej: Kierunek studiów: Wydział:

Opis

W prezentowanym tomie znalazło się 5 artykułów:

Wątki neoromantyczne w warszawskiej architekturze wczesnego modernizmu (1909–1914) na przykładzie realizacji Arthura E. Gurneya (Piotr Kilanowski)

Tworczość architekta Gerarda Ciołka w okresie pracy w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz jego metoda badań zabytkowych ogrodów (Maria Brykowska)

Blok zabudowy w mieście doby funkcjonalizmu. Zespół Spółdzielczej Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej „Avion” w Bratysławie (Słowacja, 1931 rok) (Alicja Szmelter)

Kościoł parafialny w Barcianach w kontekście architektury wiejskich świątyń parafialnych w Prusach Zakonnych (Wojciech Wółkowski, Natalia Janek, Agata Kochanowska, Anna Mikos, Klaudia Piwowarska, Monika Rygier, Ewelina Zientała)

Dzieje budowlane kościoła pw. NMP w Kościelnikach Średnich w świetle pomiarów inwentaryzacyjnych i badań architektonicznych (Iwona Krawiec)

Wydanie: 1, 2022

Format: 220 x 297

Stron: 172

ISBN 978-83-8156-153-6

ISSN 2657-5795

Spis treści