Podstawy obliczeń w procesach przetwarzania materii. Zasady bilansowania masy i energii

Autorzy: ,

36,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Przekazujemy Czytelnikowi podręcznik akademicki przeznaczony dla słuchaczy studiujących na kierunkach, na których istotą procesów jest przekształcenie surowców w funkcjonalne produkty.

Dla inżyniera podstawowym elementem w analizie procesowej są zawsze obliczenia. Ich wynik wskazuje na prawidłowość postępowania i pozwala na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Już na początku studiów studenci powinni zapoznać się z wzorcem postępowania prowadzącym do wiarygodnych wyników. Tym wzorcem w każdym przypadku jest bilans wielkości fizycznej, rozważanej w konkretnym przypadku.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszych semestrów studiów na kierunkach kształcenia takich, jak inżynieria procesowa, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, biotechnologia i energetyka. We Wstępie wprowadzone są podstawowe wielkości fizyczne z rozróżnieniem wielkości intensywnych i ekstensywnych. Przykładem wielkości ekstensywnych tworzących akumulację, czyli podlegających sumowaniu składowych układu w całości, są masa i energia. Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zasadom bilansowania tych wielkości. Trójka: wielkość, jej wartość i wymiar w ustalonym systemie jednostek, tworzą porządek bilansowania.

W pierwszej części wyjaśnione jest postępowanie (w 10 zasadniczych krokach) prowadzące do sporządzania bilansu masowego. Rozważane są przypadki umożliwiające dobry trening studenta przy sporządzaniu bilansu. W drugiej części pokazywane są zasady bilansu energetycznego. Obydwa typy bilansów opierają się na podstawowej zasadzie praw zachowania masy i energii. Część środkowa podręcznika stanowi łącznik między tymi bilansami i poświęcona jest podstawowym prawom termodynamiki z wyjaśnieniem, w jakiej formie przepływająca przez układ bilansowy masa substancji niesie energię. Taka konstrukcja podręcznika zawiera pewne cechy uniwersalności postępowania w obliczeniach inżynierskich.

Jesteśmy przekonani, że opanowanie tego kanonu uporządkuje metodykę podejścia do obliczeń w bardziej złożonych przypadkach, z którymi studenci spotykać się będą na wyższych latach studiów.

Wydanie: 1, 2019
Format: B5
Stron: 164
ISBN 978-83-7814-938-5 (druk)
ISBN 978-83-8156-051-1 (online)
088/2019

Może spodoba się również…