Mechanika materiałów i konstrukcji. Tom 2

Autorzy: , , ,

58,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Podstawą tej publikacji są wydane przez Oficynę Wydawniczą PW książki tychże autorów: „Podstawy mechaniki ciała stałego” (praca zb. pod red. Andrzeja Jaworskiego, Warszawa 1999) oraz „Wytrzymałość konstrukcji” (praca zb. pod red. Marka Bijak-Żochowskiego, Warszawa 2004)

Podręcznik powstał w wyniku połączenia „Wytrzymałości konstrukcji” (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004) i wydanych w 1999 roku w tejże Oficynie „Podstaw mechaniki ciała stałego”. Wprowadzono w nim wiele poprawek, zmian i uzupełnień, usuwając jednocześnie występujące powtórzenia. Wydaje się, że bezpośrednie włączenie do podręcznika wytrzymałości podstaw nauki, na której wytrzymałość się opiera, pozwoli na łatwiejsze zrozumienie omawianych zagadnień.
Książka jest adresowana do studentów wyższych uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości. Podstawowy zakres wykładu został wzbogacony o problemy nieliniowe (geometrycznie i materiałowo) i dynamiczne (drgania, uderzenie, fale sprężyste). Omówiono także materiały kompozytowe.
Autorzy postanowili podstawowy tok wykładu przedstawić w ujęciu analitycznym, nie rezygnując z pokazania rozwiązań numerycznych trudniejszych przykładów. Metodom numerycznym poświęcono obszerną część podręcznika, w której omówiono sposoby rozwiązywania, głównie przy użyciu MES, wszystkich rodzajów ustrojów i struktur, które były omawiane w ramach części poprzednich. Podobieństwo, a czasami identyczność podejścia numerycznego do różnych zagadnień uzasadnia ich wspólną prezentację.

Wydanie: 3, 2023
Format: B5
Stron: 492
ISBN 978-83-8156-533-2 (druk)
ISBN 978-83-8156-534-9 (online)
145/2023

Spis treści

Może spodoba się również…