Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej

Autor:

41,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Tom I serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna˝

Monografia jest poświęcona polityce przestrzennej miasta, przedstawionej na tle doświadczeń autorów przy opracowaniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”. W pracy wyjaśniono umocowanie Studium w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz dylematy towarzyszące realizacji polityki przestrzennej. Autorzy zaprezentowali modelowy układ dokumentów Studium – zarówno w jego warstwie tekstowej, jak i graficznej – dzięki czemu opracowanie może być przydatne osobom zajmującym się polityką przestrzenną w praktyce.
Z uwagi na poruszaną problematykę praca ma charakter podręcznika, wyjaśniającego instrumenty polityki przestrzennej, przeznaczonego dla studentów wielu kierunków studiów (m.in. architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja).

Wydanie: 1, 2013
Format: 210 x 270
Stron: 228
ISBN 978-83-7814-132-7 (druk)
ISBN 978-83-7814-292-8 (online)
168/2013

 

Może spodoba się również…