Krajobraz w planowaniu przestrzennym

Autor:

28,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Kategoria: Wydawca: Tematyki pracy naukowej: , Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Tom VII serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”

W monografii przedstawiono problematykę dotyczącą związku planowania przestrzennego ze środowiskiem naturalnym, w tym elementami przyrodniczymi objętymi planami zagospodarowania przestrzennego. Omówiono m.in. rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz infrastrukturę techniczną i komunikacyjną uwzględniającą aspekty krajobrazowe. Książka przeznaczona jest dla uczelni wyższych kształcących na kierunkach Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna oraz Ochrona Środowiska.

Wydanie: 1, 2016
Format: 210 x 270
Stron: 90
ISBN 978-83-7814-584-4 (druk)
ISBN 978-83-7814-729-9 (online)
313/2016

Może spodoba się również…