Inżynieria systemów internetu rzeczy. Sprzęt i oprogramowanie

Autorzy: , , , , ,

39,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Celem publikacji jest przedstawienie stosowanych aktualnie mikroukładów elektronicznych w systemach IoT. Przedstawiono w niej systemy mikroprocesorowe, w tym mikrokontrolery, pamięci i urządzenia we/wy. Przy opisie mikrokontrolerów zwrócono uwagę na ich podział na mikrokontrolery ogólnego przeznaczenia i mikrokontrolery specjalizowane. Zostały opisane standardy komunikacji pomiędzy modułami i stosowane protokoły, a także sposoby komunikacji z otoczeniem, a w szczególności komunikacja bezprzewodowa. Osobny rozdział poświecono wykorzystywanym w tych systemach czujnikom i urządzeniom wykonawczym. Szczególną uwagę zwrócono na metody zasilania systemów IoT. Jeden z rozdziałów poświęcono oprogramowaniu wykorzystywanemu w systemach IoT, zarówno używanemu przy projektowaniu i wykonywaniu oprogramowania, jak i służącemu jako środowisko dla docelowej aplikacji. Ostatni rozdział został przeznaczony prezentację narzędzi wykorzystywanych podczas prototypowania systemów ułatwiających ich projektowanie i modyfikację. Publikacja jest przeznaczona dla projektantów systemów IoT, ale także dla studentów i inżynierów, którzy chcą się zapoznać tą problematyką. Autorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z treścią książki pomoże czytelnikom w ich pracach związanych z implementacją różnych systemów IoT.

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 250
ISBN 978-83-8156-269-0 (druk)
ISBN 978-83-8156-270-6 (online)

Może spodoba się również…