Ćwiczenia z mechaniki z użyciem programu Robot Structural Analysis

Autor:

19,00  z VAT

Opis

Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu.

Omawiane w opracowaniu pojęcia dotyczą statyki. Rozważono różne aspekty tworzenia i obciążania fragmentów konstrukcji budowlanych w środowisku wirtualnym. Do zagadnienia tego przystąpiono problemowo, czyli rozważono metody tworzenia konstrukcji lub jej elementów, umiejscowienie ich w przyjętym układzie współrzędnych i obciążenie, co w rezultacie pozwala na dokonanie obliczeń i analizę otrzymanych wyników. Całość ćwiczeń praktycznych przedstawionych w opracowaniu została zrealizowana w programie Robot Structural Analysis (RSA). Kolejne kroki omówiono w taki sposób, aby czytelnik wiedział, co należy wykonać na danym etapie ćwiczenia i dlaczego.

Przed zapoznaniem się z programem przypomniano kilka istotnych pojęć i podstawowych elementów pomocnych w analizie konstrukcji. Chcąc odnieść omawiane pojęcia i wielkości do środowiska wirtualnego przedstawiono je również w postaci graficznej występującej w programie. W dalszej części opracowania omówiono wybrane pojęcia, takie jak: układ współrzędnych , płaszczyzna, siła, moment siły, więzy konstrukcyjne (podpory), reakcje więzów, obciążenie, naprężenie, statyczna wyznaczalność. Przedstawiono także przykłady obliczeniowe układów statycznie niewyznaczalnych, przy czym pokazano, że dla programu Robot Structural Analysis obliczenia takie nie stanowią większych problemów.

Wydanie: 1, 2023
Format: B5
Stron: 116
ISBN 978-83-8156-529-5 (druk)
ISBN 978-83-8156-530-1 (online)
180/2023

Może spodoba się również…