Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom III. Konstrukcje inżynierskie

Autorzy: ,

26,00  z VAT

Kategoria: Wydawca: Tematyka pracy naukowej: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

Prezentowana monografia jest trzecim tomem serii wydawniczej Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej pt. „Teoretyczne podstawy budownictwa”. W Tomie III. Konstrukcje inżynierskie, składającym się z czternastu rozdziałów znajdują się wybrane tematycznie i poszerzone prace wygłaszane na dwóch seminariach ‒ XXI seminarium polsko-ukraińskim „Theoretical Foundation of Civil Engineering”, które odbyło się w maju 2013 roku w Warszawie i XXII seminarium słowacko-polsko-rosyjskim „Theoretical Foundation of Civil Engineering”, które odbyło się we wrześniu 2013 roku w Żylinie na Słowacji. Autorami poszczególnych rozdziałów tomu III są pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Wydanie: 1, 2013
Format: B5
Stron: 184
ISBN 978-83-7814-157-0
438/2013

Może spodoba się również…