Prawo rzeczowe w procesie wyceny nieruchomości

Autorzy: ,

25,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Określanie wartości nieruchomości w Polsce odbywa się w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) (Dz.U. 2023, poz. 344 – ISAP) i stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny. Zgodnie z zapisami ugn w art. 150. 1: W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: 1) określenia wartości rynkowej; 2) określenia wartości odtworzeniowej; 3) ustalenia wartości katastralnej; 4) (uchylony); 5) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe źródło wiedzy z zakresu prawa rzeczowego istotnego z punktu widzenia wyceny nieruchomości, a także zarządzania nimi. Poszczególne zagadnienia przedstawiono według kolejności przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2023 r. W publikacji ujęto w sposób przystępny, praktyczny i czytelny prawa rządzące nieruchomościami, determinujące ich byt, oraz czynności faktyczne i prawne mające wpływ na stan prawny nieruchomości lub ich wartość. Zakres tematyczny podręcznika oraz sposób omówienia poszczególnych zagadnień wynika z potrzeby zebrania ich tak, by możliwe było szybkie dotarcie do odpowiednich założeń prawnych i zrozumienie wielu sytuacji istotnych w procesie wyceny nieruchomości oraz w procesie zarządzania nimi.
Publikacja, która ma wymiar przede wszystkim praktyczny, kierowana jest zarówno do słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie związane z nieruchomościami (ich wyceną, zarządzaniem i obrotem), ale także do praktyków w tych dziedzinach, czyli: rzeczoznawców majątkowych, biegłych rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz wszystkich tych, którzy w swej zawodowej działalności zajmują się nieruchomościami w aspekcie ekonomicznym i prawnym.

Wydanie: 1, 2024
Format: B5
Stron: 88
ISBN 978-83-8156-633-9 (druk)
ISBN 978-83-8156-634-6 (online)
395/2023

Spis treści

Może spodoba się również…