Prace Seminarium Naukowego Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Działalność naukowa w latach 2018/2019. Tom 4

Autor:

25,00  z VAT

Opis

Od czternastu lat doktoranci Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej biorą aktywny udział w Seminarium Naukowym, w ramach obowiązujących zajęć na studiach doktoranckich. Seminarium jest prowadzone w formule cotygodniowych spotkań, na których uczestnicy kolejno prezentują wyniki swoich aktualnych badań i osiągnięć naukowych. Szczególnie cenna jest dyskusja odbywająca się po każdej prezentacji. Pytania, wątpliwości, krytyczne uwagi dotyczące zarówno sposobu prezentacji, jak i jej treści – to wszystko stanowi dla uczestników swoistą lekcję, która pozwala poprawiać i doskonalić warsztat pracy twórczej młodych naukowców. Oprócz zagadnień ściśle związanych z tematyką doktoratów, co pewien czas w trakcie Seminarium są poruszane problemy dotyczące takich obszarów, jak historia nauki i techniki, sylwetki wybitnych uczonych czy też historia najlepszych uniwersytetów świata. Ma to na celu poszerzenie horyzontów i stworzenie właściwej sylwetki absolwenta studiów doktoranckich.

W roku akademickim 2018/2019 część referatów wygłoszonych na Seminarium Naukowym została przez autorów opracowana w formie krótkich rozpraw naukowych, z odpowiednim rozszerzeniem i podaniem źródeł. Zebrane i zredagowane stanowią rozdziały niniejszej książki. Mimo tego, że każdy z rozdziałów dotyczy innego zagadnienia i jest innego autorstwa, łączy je wspólna tematyka, jaką jest szeroko rozumiana telekomunikacja, z jej najnowszymi zagadnieniami, takimi jak steganografia, cyberbezpieczeństwo czy też Internet Rzeczy. Wyjątek stanowi pierwszy rozdział, poświęcony historii szkolnictwa wyższego w Drugiej Rzeczypospolitej w aspekcie przyznawania stopnia doktora. Rozdział ten jako tzw. invited paper znalazł się w monografii z dwóch powodów – ze względu na obchodzony w tych latach jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ze względu na zmiany w systemie uzyskiwania doktoratów, wprowadzone reformą szkolnictwa wyższego w 2018 roku.

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 104
ISBN 978-83-8156-110-5

Może spodoba się również…