Makroskopowe przewodniki elektryczne z nanorurek węglowych

Autor:

28,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie tematyki, którą podjęłam po zakończeniu prac związanych z doktoratem. Rozważa ona nowe możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem nanorurek węglowych do wykonania makroskopowych przewodników elektrycznych na potrzeby elektrotechniki i elektroniki.
Część koncepcji przedstawionych w niniejszej monografii powstała w czasie mojej pracy jako post-doc w Department of Materials Science and Metallurgy w University of Cambridge, Anglia, w latach 2013–2016.
Większość wyników eksperymentalnych przedstawionych w monografii została uzyskana w ramach grantów realizowanych w Politechnice Warszawskiej, których byłam kierownikiem: – Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Lider VI LIDER/220/L-6/14/ NCBR/2015, pt. „Nanomateriały węglowe dla naszej przyszłości energetycznej” – realizacja (2016–2019).
– Granty dziekańskie Wydziału Mechatroniki PW: z 2016 r. nr 504/02818/1142/42.000100, pt. „Nowoczesne włókna tekstroniczne”; z 2017 r. nr 504/03251/1142/42.000100, pt. „Badanie przewodników elektrycznych z nanorurek węglowych pod wysokim napięciem” oraz z 2019 r.
nr 504/04230/1142/44.000000, pt. „Tekstylne elementy elektryczne”.
Ze względu na multidycyplinarność opisywanej problematyki, realizację grantów naukowych oraz promotorstwo pomocnicze dwóch doktoratów, podejmowana tematyka habilitacyjna została do tej pory przedstawiona łącznie w 20 wieloautorskich publikacjach naukowych i zgłoszeniach patentowych wymienionych poniżej. Lista przedstawia również mój wkład w najważniejsze pozycje literaturowe, do których odwołuje się monografia.
W monografii publikacje wchodzące w skład mojego dorobku naukowego (również doktorskiego) są oznaczone jako „A”, np. A[22].

Wydanie: 1, 2021
Format: B5
Stron: 104
ISBN 978-83-8156-144-0 (druk)
ISBN 978-83-8156-179-2 (online)
152/2020

Może spodoba się również…