Konstrukcje nośne. Laboratorium

Autor:

Książka dostępna tylko w wersji elektronicznej:

Opis

Skrypt zawiera treści obejmujące zagadnienia z zakresu wytrzymałości konstrukcji nośnych maszyn. Dotyczą one głównie weryfikacji metod obliczania naprężeń w wybranych konstrukcjach nośnych poprzez ich odniesienie do wielkości mierzonych na modelach tych konstrukcji. Omówiono także zagadnienia związane z oceną trwałości zmęczeniowej, czyli wyznaczanie charakterystyki zmęczeniowej, widma obciążeń eksploatacyjnych i trwałości.

Wydanie: 1, 2014
Format: B5
Stron: 92
ISBN 978-83-7814-307-9 (druk)
ISBN 978-83-7814-420-5 (online)