Geometria wykreślna. Ćwiczenia Descriptive Geometry. Exercises

Autorzy: ,

38,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

The computer is a great tool that aids the design process. However, it does not replace the engineer in creative thinking. Descriptive geometry is a subject that helps shape the creative spatial imagination, yet it does not have a good reputation as it is quite difficult for students. Authors believe that this collection of exercises might also profitably serve as a guide or a training set to develop logical thinking and spatial imagination.

Komputer jest świetnym narzędziem wspomagającym projektowanie, jednak nie zastępuje inżyniera w twórczym myśleniu. W kształceniu twórczej wyobraźni przestrzennej pomaga niewątpliwie geometria wykreślna, przedmiot niemający jednak dobrej sławy, gdyż sprawia wielu studentom (i studentkom) spore trudności. Prezentowany zbiór zadań może być bardzo pożyteczny jako przewodnik lub zestaw treningowy do rozwijania logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej.

Wydanie: 1, 2018
Format: A4
Stron: 160
ISBN 978-83-7814-832-6 (druk)
ISBN 978-83-7814-974-3 (online)
151/2018

Może spodoba się również…