Biomimetyczne metody wytwarzania materiałów

Autor:

Opis

Praca jest kontynuacją książki „Wzorce z Natury w technice i inżynierii materiałowej” wydanej przez OWPW w 2011 roku. Treścią książki są zagadnienia związane z intensywnie rozwijanym w ostatnich latach kierunkiem nauki zwanym biomimetyką. Kierunek ten opiera się na wykorzystaniu we współczesnej technice wzorców pochodzących z Natury. W prezentowanej publikacji przedstawiono nowoczesne metody wytwarzania materiałów oparte na zasadach istniejących w Naturze. Metody te zapewniają materiałom naturalnym bardzo złożone struktury hierarchiczne od skali atomowej aż do skali makro, tworząc ostateczną postać umożliwiającą pełnienie często bardzo złożonych i różnorodnych funkcji. Wytwarzanie w ten sposób materiałów określane jest jako budowanie atom po atomie. Naturalne procesy formowania struktur biologicznych stwarzają ogromne możliwości wykorzystania ich w inżynierii materiałowej do wytwarzania materiałów syntetycznych.
W pracy przedstawiono przykłady wytwarzania materiałów w oparciu o wzorce procesów naturalnych. Większość z nich dotyczy metod, które pozwalają na syntezę materiałów na skalę laboratoryjną. Oznacza to konieczność prowadzenia intensywnych prac nad wdrożeniem tych metod do skali przemysłowej, co jest dużym wyzwaniem technologicznym. Istotne jest również uwzględnienie w procesie wytwarzania nowego podejścia projektowego, nastawionego na tzw. gotowy element.

Wydanie: 1, 2013
Format: B5
Stron: 72
ISBN 978-83-7814-055-9
114/2012

Może spodoba się również…