Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Tom III. Korelaty Wielkiego Resetu i składniki regulacyjne cywilizacji informacyjnej

Autor:

68,00  z VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Opis

Książka jest trzecim tomem przedstawiającym wyniki badań nad Wielkim Resetem. Badania te odnoszą się do globalnych korelatów i cywilizacyjnych regulatorów opisywanego planu przebudowy świata. Globalnymi korelatami są wyrażone metaforycznie najbardziej spektakularne przeobrażenia współczesności, inspirowane ideologicznie, aktywowane technologicznie i motywowane ekonomicznie, począwszy od szoku przyszłości, aż po nowy wspaniały świat. Wielki Reset okazuje się bowiem wewnętrznie skorelowanym i zewnętrznie korelowanym przedsięwzięciem o wielkiej skali złożoności i wysokiej dynamice zmian, przeorganizowujących ludzkość na nowe zasady i przekierowującym ją na nowe cele. Natomiast cywilizacyjnymi regulatorami są normodawcze jej składniki, których informatyczna modyfikacja konstytuuje szeroko deklarowaną cywilizację informacyjną. Składniki te rozciągają się od najbardziej naturalnych, jak język, aż po najbardziej sztuczne, jakim jest obecnie polityka. Zanikanie naturalnego zakorzenienia i narastanie sztucznego zafascynowania cechują transformację norm indywidualnego postępowania i nową normalność społecznego zorganizowania.
W opracowaniu sformułowano korelatywną definicję Wielkiego Resetu jako konglomeratu planowo i podprogowo wprowadzanych przeobrażeń w kierunku zintegrowania świata realnego ze światem wirtualnym w ramach jednego życiowego środowiska symulacji i sterowania, zwanego w literaturze „0+0”. Jego ustanowienie zapewnia sztuczna inteligencja w fazie autonomicznej, sprawując automatyczną kontrolę i nadzór nad polityką, ekonomią i kulturą, zgodnie z ustalonymi priorytetami i według zaimplementowanych reguł. Ponieważ leżą one całkowicie poza zdolnościami i możliwościami lokalnej władzy państwowej, pochodzą od globalnej władzy ponadpaństwowej. W ostateczności oznacza to zanik geopolityki jako polityki geograficznej na rzecz globalpolityki jako polityki globalnej. W pracy zostaje postawiona teza o pozorności rywalizacji w stosunkach międzynarodowych wobec dyktatu instytucji i organizacji ponad- i pozapaństwowych, zwłaszcza finansowych, medialnych i internetowych.
W trakcie poszukiwania i ujawniania zależności między niekiedy odległymi zdarzeniami i rozległymi przeobrażeniami są dostrzegane nieprzypadkowe prawidłowości, które składają się na ogólną agendę Wielkiego Resetu. Zakulisowo opracowywane, niezauważalnie podsuwane, szeroko propagowane i oficjalnie przeprowadzane zmiany na poziomie lokalnym, unijnym i globalnym zbiegają się, wzmacniając i dopełniając łączny efekt polegający na wycofywaniu świata realnego i tradycyjnego, a wprowadzaniu świata syntetycznego i progresywnego, począwszy od kształcenia, leczenia, żywienia i poruszania się ludzi. Całościowo i ostatecznie wskazuje to na przeprowadzanie planów, programów i projektów ukierunkowanych na przejmowanie kontroli nad światem przez poza- i ponadpaństwowych dysponentów potencjału sprawczości informacji, finansów i innowacji. To zaś stanowi przedmiot analiz i syntez w następnym tomie prezentującym Wielki Reset od strony obiektowo-zjawiskowej.

Wydanie: 1, 2024
Format: B5
Stron: 520
ISBN 978-83-8156-644-5 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-8156-645-2 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-8156-646-9 (online)
DOI: 10.17388/WUT.2023.0013.AINS
522/2023

Spis treści

Może spodoba się również…