Prace Seminarium Naukowego Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Działalność naukowa 2015/2016. Tom 2

Autor:

30,00  z VAT

Opis

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 większość referatów, wygłoszonych na Seminarium Naukowym Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, została przez autorów opracowana w formie krótkich rozpraw naukowych, z odpowiednim rozszerzeniem i podaniem źródeł. Zebrane i zredagowane stanowią rozdziały niniejszej książki. Mimo, że każdy z rozdziałów dotyczy innego zagadnienia, to łączy je wspólna tematyka, jaką jest szeroko rozumiana telekomunikacja. Praca składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana „Sieci i systemy teleinformatyczne”, obejmuje 3 rozdziały, w których omówiono różnorodne zagadnienia dotyczące współczesnych urządzeń sieciowych. Część druga, „Cyberbezpieczeństwo”, zawiera 7 rozdziałów, poświęconych niezwykle istotnemu zagadnieniu bezpieczeństwa transmisji danych. W ostatniej, trzeciej części pt. „Radiokomunikacja, telekomunikacja, techniki komputerowe”, znalazły się 4 rozdziały – z dziedziny nawigacji satelitarnej, technik przetwarzania danych i telekomunikacji światłowodowej.

Wydanie: 1, 2016
Format: B5
Stron: 204
ISBN 978-83-7814-581-3

Może spodoba się również…