Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych

Autor:

Książka dostępna tylko w wersji elektronicznej:

Kategoria: Wydawca: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Opis

W pracy przedstawiono analizę sygnału pomiarowego (przemieszczeń powierzchni wirujących obiektów, przyspieszenia drgań powierzchni obudowy, prądów fazowych, strumienia rozproszenia na zewnątrz maszyny) pod kątem ilościowych i jakościowych zmian wywołanych uszkodzeniem wybranych węzłów maszyny elektrycznej. Sygnał pomiarowy wykazuje indywidualne cechy wynikające z uwarunkowań projektowo-konstrukcyjnych, które należy uwzględnić przy formułowaniu werdyktu diagnostycznego.

Wydanie: 1, 2015
Format: B5
Stron: 254
ISBN 978-83-7814-458-8 (druk)
ISBN 978-83-7814-565-3 (online)
117/2015

Może spodoba się również…