Wyobraźnia przestrzenna i idea architektoniczna

Autor:

16,00  incl. VAT

Category: Wydawca: Tematyki pracy naukowej: , Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Description

Praca zawiera autorskie notatki, złożone w formie kolażu. Praca była w założeniu rozprawą doktorską przygotowaną pod kierunkiem Profesora Marka Budzyńskiego (architekta) na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zatytułowaną WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA JAKO NARZĘDZIE DEFINIOWANIA IDEI ARCHITEKTONICZNEJ. Jej układ początkowo odnosił się do haseł tematycznych, RZECZYWISTOŚĆ, SNY, REFLEKSJE, IDEE ARCHITEKTONICZNE, PAMIĘĆ, w sumie WYOBRAŹNIA.

Na potrzeby niniejszej publikacji, odrzucona rozprawa została przedstawiona w skróconej formie i dodatkowo zilustrowana. W tym ujęciu, praca jest wielowątkowym ciągiem myślowym, być może bliższym strukturze samej wyobraźni.

Wydanie: 1, 2022
Format: 200 x 200
Stron: 68
ISBN 978-83-8156-401-4