Rozproszone źródła energii

Autor:

39,00  incl. VAT

Książka dostępna również w wersji elektronicznej:

Categories: , Wydawca: Kierunek studiów: Wydział: Rodzaj publikacji:

Description

Monografia obejmuje zagadnienia szeroko pojętego rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiono przyczyny rozwoju wytwarzania rozproszonego, podstawowe definicje i klasyfikację oraz aktualny i prognozowany stan energetyki rozproszonej. Omówiono technologie stosowane w źródłach rozproszonych: wykorzystanie silników tłokowych, turbin i mikroturbin gazowych oraz silników Stirlinga; małe elektrownie wodne; elektrownie wiatrowe; elektrownie słoneczne (heliotermiczne i fotowoltaiczne); wykorzystanie biomasy i energii geotermalnej oraz ogniwa paliwowe. Przedstawiono problematykę wytwarzania skojarzonego energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych hybrydowych systemów wytwórczych i zasobników energii oraz sterowania i nadzoru źródeł rozproszonych, w tym wykorzystania mikrosieci. Omówiono także zagadnienia formalno-prawne związane z energetyką rozproszoną, w tym systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i kogeneracji; aspekty ekonomiczne wytwarzania rozproszonego; problemy pracy rozproszonych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym, w tym przyłączania do sieci elektroenergetycznych; wymagania stawiane źródłom rozproszonym, w szczególności elektrowniom wiatrowym, oraz oddziaływanie tych źródeł na system elektroenergetyczny.
Zaprezentowano także dwa programy komputerowe pomocne w przygotowaniu projektów z zakresu generacji rozproszonej i efektywności energetycznej

Wydanie: 1, 2017
Format: B5
Stron: 294
ISBN 978-83-7814-710-7 (druk)
ISBN 978-83-8156-080-1 (online)

You may also like…